Thí nghiệm máy biến áp-quy trình

Thí nghiệm máy biến áp :

Máy biến áp của chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn:TCVN:1011-2015, TCVN:3079-2015,TCVN:2608-2015, TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1: 2011) và thiết kế, chế tạo theo yêu cầu khách hàng).

Các quy trình thí nghiệm máy biến áp:

Tất cả các máy biến áp được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076 tại phòng thí nghiệm, Theo tiêu chuẩn máy biến áp được thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) thử nghiệm điển hình (Type test). Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo các quy trình như sau:

1. Thí nghiệm thường xuyên:

 • Đo điện trở các cuộn dây.
 • Đo tỉ lệ số biến áp và kiểm tra tổ đấu dây.
 • Đo tổn hao ngắn mạch
 • Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải.
 • Thử nghiệm thường xuyên đối với điện môi (IEC 60076-3).

2. Thí nghiệm điển hình:

 • Thử độ tăng nhiệt (IEC 60076-2).
 • Thử nghiệm điển hình đối với điện môi (IEC 60076-3).

3. Thí nghiệm đặc biệt:

 • Các thử nghiệm điển hình đối với điện môi (IEC 60076-3).
 • Xác định điện dung giữa các cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây với nhau.
 • Xác định đặc tuyến truyền điện áp quá độ.
 • Đo tổng trở thứ tự không cho máy biến áp 3 pha.
 • Thử nghiệm chịu ngắt mạch (IEC 60076-5).
 • Đo độ ồn (IEC 60551).
 • Đo các sóng hài của dòng điện không tải.
 • Đo khả năng làm việc của quạt và các động cơ bơm dầu.
 • Đo điện trở cách điện với đất của các cuộn dây.                                                                                                     

Tags: , , , , , , , ,