thí nghiệm máy biến áp 3 pha

Thí nghiệm máy biến áp-quy trình

Thí nghiệm máy biến áp-quy trình

Thí nghiệm máy biến áp : Máy biến áp của chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn:TCVN:1011-2015, TCVN:3079-2015,TCVN:2608-2015, TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1: 2011) và thiết kế, chế tạo theo yêu cầu khách hàng). Các quy trình thí nghiệm máy biến áp: Tất cả các máy biến áp được thử nghiệm theo …