thiết bị công nghệ

Ngắn mạch máy biến áp 3 pha

Ngắn mạch máy biến áp 3 pha

Thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp 3 pha  Thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp xác định hai thông số cơ bản của máy biến áp: Thông số điện áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch. Các thông số này được sử dụng trong các trường hợp sau: Tính toán xác định hiệu suất máy biến áp. Tính toán xác định …

Tiêu chuẩn máy biến áp 1011

Tiêu chuẩn máy biến áp 1011

Tiêu chuẩn máy biến áp 1011, tiêu chuẩn 8525 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8525:2010 MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI – MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 1.  Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn máy biến áp 1011,8525 Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định …

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực : TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Power transformers - Part 1: General Lời nói đầu Tiêu chuẩn máy biến áp gồm TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000); TCVN …

Tôn silic định hướng- máy cắt lõi máy biến áp

Tôn silic định hướng- máy cắt lõi máy biến áp

Tôn silic định hướng- máy cắt lõi máy biến áp : Dây chuyền cắt thanh lõi máy biến áp ( CV-CC 400-3.2 CNC) do Trung tâm thiết bị công nghiệp phối hợp với Trung tâm cơ khí chính xác & CNC thuộc Viện máy và Dụng Cụ Công Nghiệp – IMI Holding nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nhằm đáp ứng công nghệ …

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp : Các thiết bị công nghệ thí nghiệm máy biến áp của chúng tôi: - Thiết bị đo điện trở một chiều, tỉ số biến: - Thiết bị thí nghiệm máy biến áp TETTEX 2293 Do hãng Haefely Test AG-Thụy Sĩ sản xuất là thiết bị đo nhanh cho máy biến áp hay máy biến thế có công …

Thiết bị công nghệ thử nghiệm máy biến áp

Thiết bị công nghệ thử nghiệm máy biến áp

Các thiết bị công nghệ và thử nghiệm của chúng tôi: Các thiết bị công nghệ như thiết bị thử nghiệm máy biến áp, thiết bị đo lường và các thiết bị điều khiển, trong quá trình thử nghiệm để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất, hiệu quả, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo …

Thí nghiệm máy biến áp-quy trình

Thí nghiệm máy biến áp-quy trình

Thí nghiệm máy biến áp : Máy biến áp của chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn:TCVN:1011-2015, TCVN:3079-2015,TCVN:2608-2015, TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1: 2011) và thiết kế, chế tạo theo yêu cầu khách hàng). Các quy trình thí nghiệm máy biến áp: Tất cả các máy biến áp được thử nghiệm theo …