Máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

tram-may-bien-ap

Trước năm 2015, các Tổng công ty Điện lực đều sử dụng máy biến áp thông thường (thép silic 1 pha, thép silic 3 pha).

Triển khai chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 4376/EVN-KD-KTSX ngày 30/10/2014 về việc lắp đặt thử nghiệm máy biến áp(MBA) có tổn thất thấp, dùng thép vô định hình. Trên cơ sở xem xét đặc tính kỹ thuật ưu việt về giảm tổn hao không tải với giá thành hợp lý của thiết bị, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã quyết định đẩy mạnh sử dụng máy biến áp Amorphous nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Theo tính toán nếu lắp đặt 2840 máy biến áp Amorphous phù hợp nhu cầu phụ tải thực tế ở các vị trí lắp đặt trên lưới với tổng dung lượng khoảng 204 MVA để phục vụ các công trình sửa chữa hoặc xây dựng mới lưới trạm điện  thì hàng năm EVNSPC sẽ giảm được 2,2 triệu kWh điện năng tổn hao, tương ứng với 0,004% tổn thất điện năng năm 2015 của EVNSPC và giảm phát thải được 1.200 tấn CO2.

Quyết liệt trong triển khai, năm 2015 EVN SPC đã ban hành chủ trương đẩy mạnh sử dụng máy biến áp Amorphous cho tất cả các công trình thuộc tài sản điện lực; đồng thời khuyến cáo sử dụng máy biến áp Amorphous đối các khách hàng có xây dựng mới trạm biến áp chuyên dùng, đặc biệt là các khách hàng sản xuất theo mùa vụ, các trạm bơm nước tưới tiêu nông nghiệp. Nhìn lại năm 2015, nhu cầu cả năm là 4070 máy biến áp các loại, Tổng công ty đã chuyển đổi mua sắm 2.840 máy biến áp Amorphous (có 274 máy biến áp Amorphous 3 pha).

Căn cứ hiệu quả đạt được, EVN SPC đã tiếp tục mua sắm sử dụng (MBA) Amorphous cho những năm tiếp theo. Hiệu quả mang lại được nâng cao theo số lượng máy biến áp Amorphous đã mua sắm đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2017. Năm 2016, với 3568 máy biến áp Amorphous đưa vào sử dụng, tổng công suất 302 MVA, giúp giảm được 3,08 triệu kWh, tương đương đương với 0,005% chỉ tiêu tổn thất điện năng 2016. Năm 2017, đã có 3668 máy biến áp Amorphous đưa vào sử dụng, tổng công suất 301 MVA, giúp giảm được 3,07 triệu kWh, tương đương đương với 0,005% chỉ tiêu TTĐN 2017.

Khẳng định hiệu quả giảm TTĐN trong sử dụng máy biến áp Amorphous, năm 2018 Tổng công ty đưa vào kế hoạch mua sắm 3157 máy biến áp Amorphous, tổng công suất 245 MVA, dự kiến sẽ giúp giảm được 2,53 triệu kWh điện năng tổn thất.

Như vậy từ 2015 đến 2018, EVN SPC đã và sẽ hoàn tất lắp đặt 13.233 máy biến áp Amorphous, tổng công suất 1053 MVA, giúp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xấp xỉ 0,018% hàng năm. Ngoài ra, việc sử dụng máy biến áp Amorphous tại các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng theo định hướng và khuyến cáo của các Công ty Điện lực đang góp phần không nhỏ trong việc giảm TTĐN tại các đơn vị.

EVN đánh giá EVN SPC là đơn vị đi đầu trong triển khai sử dụng (MBA) Amorphous đạt hiệu quả cao. Ngoài ra  EVN SPC cũng là đơn vị đầu tiên tham gia dự án JCM do Chính phủ Nhật Bản xin tài trợ mua sắm máy biến áp Amorphous nhằm giảm TTĐN giảm được phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường. Theo đó, dự án JCM giai đoạn 2015-2016, toàn Tổng công ty được tài trợ 50% giá trị mua sắm MBA với số tiền tài trợ 55 tỷ đồng; dự án JCM 2016-2017 có mức tài trợ là 30% với số tiền tài trợ cũng xấp xỉ 55 tỷ đồng; dự án JCM 2017-2018 có mức tài trợ là 26% với số tiền tài trợ cũng xấp xỉ 50 tỷ đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế đạt được nêu trên, việc sử dụng máy biến áp Amorphous còn góp phần giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu mà hiện nay đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với hiệu quả kinh tế – xã hội trong 3 năm qua, khẳng định sử dụng máy biến áp Amorphous là bước đi đúng đắn của Tổng công ty trong công tác giảm tổn thất điện năng và bảo vệ môi trường. EVN SPC sẽ tiếp tục tăng cường sử dụng máy biến áp Amorphous trong các năm kế tiếp.

Tags: , , , , , , , , ,