Tổng công ty điện lực miền bắc hội nghị

Tổng công ty điện lực miền bắc hội nghị giai đoạn 2020-2021

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018  của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Căn cứ công văn số 519/EVN-HĐTV ngày 09/12/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026; Thực hiện Chỉ thị số 5734/CT-EVN-TH ngày 16/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc triển khai thực hiện công tác cán bộ theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

hội nghị
Hội Nghị NPC giai đoạn 2020-2021

Ngày 10/1/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch cán bộ diện EVN quản lý giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kiểm soát viên chuyên trách, Kế toán trưởng; Chánh văn phòng, Trưởng, Phó Trưởng Ban và tương đương cơ quan Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty 100% vốn điều lệ Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Bí thư cấp ủy, đại diện hoặc phụ trách nhóm Người đại diện tại các Công ty con là công ty cổ phần do Tổng công ty giữ quyền chi phối. Đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, đây là Hội nghị rất quan trọng về công tác rà soát, quy hoạch, bổ sung công tác cán bộ để chuẩn bị cho bước chuyển giao chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở. Chính vì vậy lựa chọn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định, Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026. Đồng chí Thiều Kim Quỳnh yêu cầu Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng để giới thiệu bổ sung quy hoạch những đồng chí có phẩm chất, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm cao trong công việc được phân công.

Theo đó, nội dung của Hội nghị được tập trung vào những nội dung sau: Bỏ phiếu đưa khỏi quy hoạch 2019-2020 và 2020-2026, đối với chức danh Tổng Giám đốc: 01 đồng chí do đã được bổ nhiệm; Chức danh Hội đồng thành viên: 04 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí đã bổ nhiệm, 01 đồng chí đã quá tuổi quy hoạch; Chức danh Phó tổng Giám đốc: 05 đồng chí do 04 đồng chí đã được bổ nhiệm, 01 đồng chí đã quá tuổi quy hoạch; Chức danh kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty 03 đồng chí.

Tiếp tục giữ nguyên danh sách quy hoạch các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2019-2020, 2020-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026. Giữ nguyên chuyển tiếp các đồng chí đã đủ điều kiện trong quy hoạch trong chức danh Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời giới thiệu bổ sung nhân sự quy hoạch các chức danh đủ cơ cấu theo quy định trong các giai đoạn 2019-2020, 2020 -2025 sang các giai đoạn 2020 – 2021 và 2021 – 2026.

Sau khi nghe  trình bày báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ diện EVN quản lý, Hội nghị đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu cho ý kiến về danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026.

Tags: , , , ,