tiêu chuẩn máy biến áp Amorphous

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực : TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Power transformers - Part 1: General Lời nói đầu Tiêu chuẩn máy biến áp gồm TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000); TCVN …

Máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

Máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất Trước năm 2015, các Tổng công ty Điện lực đều sử dụng máy biến áp thông thường (thép silic 1 pha, thép silic 3 pha). Triển khai chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 4376/EVN-KD-KTSX ngày 30/10/2014 về việc lắp đặt thử nghiệm …