cấu tạo máy biến áp Amorphous

Máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

Máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất

máy biến áp Amorphous siêu giảm tổn thất Trước năm 2015, các Tổng công ty Điện lực đều sử dụng máy biến áp thông thường (thép silic 1 pha, thép silic 3 pha). Triển khai chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 4376/EVN-KD-KTSX ngày 30/10/2014 về việc lắp đặt thử nghiệm …