Biến áp điện-thiết bị điện-an toàn điện

Biến áp điện-thiết bị điện-an toàn điện:

An toàn điện khi làm việc với từng loại thiết bị điện như máy biến áp, máy cắt, máy phát điện, động cơ điện cao áp, tụ điện, hệ thống điện một chiều,v.v

Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn điện khi tiến hành công việc, Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần), lập kế hoạch, đăng ký công tác, tổ chức đơn vị công tác, làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác, thủ tục cho phép làm việc, giám sát an toàn trong thời gian làm việc, thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,