biến áp có mấy loại

Biến áp điện-thiết bị điện-an toàn điện

Biến áp điện-thiết bị điện-an toàn điện

Biến áp điện-thiết bị điện-an toàn điện: An toàn điện khi làm việc với từng loại thiết bị điện như máy biến áp, máy cắt, máy phát điện, động cơ điện cao áp, tụ điện, hệ thống điện một chiều,v.v Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn điện khi tiến hành công việc, Khảo sát, lập biên bản hiện …