Máy biến áp trạm 110kv vận hành an toàn

Máy biến áp trạm 110kv vận hành an toàn:

Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp đặt máy T2 máy biến áp trạm 110kV Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Ngày 30/9/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp đặt máy biến áp trạm T2 TBA 110kV Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Dự án được xây dựng trên địa bàn Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang với  tổng mức đầu tư 17 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110 kV Bắc Quang được khởi công xây dựng ngày 19/4/2018 với quy mô xây dựng: Lắp MBA T2 16MVA – 115/38,5/23kV và các thiết bị đồng bộ; 1 lộ xuất tuyến 35kV, 1 lộ xuất tuyến 22kV.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Chống quá tải, đảm bảo vận hành an toàn cho MBA T1 hiện có của trạm biến áp 110kV Bắc Quang; Nâng cao mức độ an toàn cung cấp điện cho phụ tải khu vực, đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới của khu vực. Đảm bảo cấp điện cho các phụ tải của trạm theo tiêu chí N-1; Giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên lưới điện, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 

Tags: , , , , , ,