máy biến áp trạm 110kv

Máy biến áp trạm 110kv vận hành an toàn

Máy biến áp trạm 110kv vận hành an toàn

Máy biến áp trạm 110kv vận hành an toàn: Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp đặt máy T2 máy biến áp trạm 110kV Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang Ngày 30/9/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự …