EVNNPC Tỉ lệ tổn thất điện năng đạt

EVNNPC Tỉ lệ tổn thất điện năng đạt 4,83%

Đây là một trong những thông tin nổi bật của EVNNPC về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của đơn vị trong tháng 10/2018.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tỷ lệ tổn thất toàn EVNNPC là 5,12%, giảm 0,64% so với cùng kỳ 2017.

Tổng công ty đã triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện theo kế hoạch; đưa các trung tâm điều khiển xa vào hoạt động; lắp đặt công tơ điện tử đo xa,… góp phần giảm tổn thất điện năng hiệu quả.

Riêng trong tháng 10, Tổng công ty đã đóng điện được 6 dự án 110 kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế.

Cũng trong tháng qua, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 5,53 tỷ kWh, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2017. Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định.

124 khách hàng trung áp được giải quyết cấp điện mới với thời gian bình quân giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 6,14 ngày (giảm 0,86 ngày so với quy định).

Lũy kế 10 tháng, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.841 khách hàng trung áp, thời gian 5,73 ngày, giảm 1,27 ngày so với quy định.

Đặc biệt, tháng 10/2018 cũng là cột mốc quan trọng trong quá trình kế thừa, gìn giữ và xây dựng văn hóa EVNNPC với thông điệp mới “ONENPC: Một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình”. Điều này thể hiện tinh thần quyết tâm: Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,