Điện lực việt nam tại Quảng Bình

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

điện lực việt nam

đã nhận bàn giao Ngôi nhà tình nghĩa do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ xây dựng, ngày 29/8.Tập đoàn điện lực vn đã phát động các sở đoàn trực thuộc đóng góp được 150 triệu đồng.

góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa với những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ và hướng tới tương lai.

Công trình hoàn thành sau hơn 1 tháng xây dựng.

Có mặt chia vui cùng gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cũng đồng thời biểu dương việc làm ý nghĩa, thiết thực của Đoàn Thanh niên Tập đoàn điện lực việt nam, góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa với những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ và  hướng tới tương lai

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,