Điện lực – Quản lý giai đoạn 2018 – 2020

Điện lực – Quản lý giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 11/9, tại Hà Nội, ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVN đã chủ trì Hội nghị truyền hình Khởi động chương trình Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 – 2020, với lãnh đạo các tổng công ty điện lực Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Chương trình Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management – DSM) hướng đến mục tiêu giảm công suất phụ tải cực đại (công suất đỉnh) và điện năng tiêu thụ của hệ thống điện lực thông qua các hoạt động gián tiếp hay trực tiếp của khách hàng, được khuyến khích bởi các đơn vị phân phối điện.

Theo ông Đinh Quang Tri, chương trình Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018- 2020 của EVN cần tập trung vào 2 nội dung chính: Phối hợp với khách hàng để điều chỉnh phụ tải và thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái.

Ông Đinh Quang Tri chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các tổng công ty điện lực hoàn chỉnh các dự báo, phân tích phụ tải hệ thống điện; nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để điều chỉnh phụ tải.

Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển nguồn điện mặt trời áp mái; thực hiện tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ chương trình.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng Ban Kinh doanh EVN, chương trình này sẽ góp phần giúp EVN cân bằng được cung – cầu điện năng trong thời gian tới, giảm chi phí đầu tư cho hệ thống điện, tạo sự đồng thuận giữa ngành Điện và khách hàng trong chủ trương sử dụng điện hiệu quả.

Chương trình Quản lý nhu cầu điện cũng được nhận định là tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường dịch vụ năng lượng, góp phần giảm hệ số đàn hồi điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

EVN cũng đặt mục tiêu giảm hơn 300 MW công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia vào năm 2020. Đồng thời, trong giai đoạn 2018 – 2020 sẽ thí điểm các chương trình DSM trung và dài hạn; xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông tổng thể để khách hàng hiểu về Quản lý nhu cầu điện.

EVN cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xây dựng và triển khai các cơ chế, chương trình hỗ trợ khuyến khích khách hàng đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái trên toàn quốc.

Theo Trưởng Ban Kinh doanh EVN, Tập đoàn đã có kinh nghiệm triển khai một số chương trình có liên quan như: Điều chỉnh phụ tải điện trực tiếp; nghiên cứu phụ tải công tơ biểu giá theo thời gian; thí điểm chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tại TP. HCM năm 2015; các hoạt động tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên toàn quốc,… Đó là những điều kiện thuận lợi để EVN bước vào triển khai chương trình Quản lý nhu cầu điện này.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,