Cấu tạo máy biến áp phân phối

Cấu tạo máy biến áp phân phối :

máy biến áp phân phối có cấu tạo:
Máy biến áp cấu tạo rất đơn giản nó gồm những phần sau :

Để quấn được máy biến áp thì chúng ta cần phải lưu ý mấy vấn đề cơ bản sau đây :
+ Công suất biến áp
+ Điện áp đầu vào
+ Điện áp đầu ra
+ Tổn hao của máy biến áp
+ Quan trọng hơn nữa cần để ý đến vật tư quấn máy biến áp

Cấu tạo máy biến áp gồm 3 phần chính :

+ Thứ 1 : Nó có 1 cuộn dây sơ cấp. Đây là cuộn dây đầu vào. Điện áp đầu vào được đưa vào cuộn dây này.
+ Thứ 2 : Cuộn dây sơ cấp. Đây là cuộn dây đầu ra. Điện áp đầu ra được lấy từ cuộn dây này
+ Thứ 3: Lõi sắt hay Ferit. Đây cũng là gông đỡ cho biến áp và là phần cảm ứng giữa hai cuộn sơ cấp và thứ cấp

máy biến áp là gì

máy biến áp đông anh

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,