Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC

Ban quản lý dự án lưới điện nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Tiểu Dự án Trạm biến áp 110kv Ba Khe và nhánh rẽ, tỉnh Yên Bái.

Trạm biến áp 110kv-Ba Khe-Tỉnh Yên Bái
Trạm biến áp 110kv-Ba Khe-Tỉnh Yên Bái

Vào hồi 19h10 ngày 06/01/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Tiểu Dự án TBA 110kv  Ba Khe và nhánh rẽ, tỉnh Yên Bái.

Tiểu Dự án Trạm biến áp 110kv Ba Khe và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư  96,967 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

Tiểu Dự án Trạm biến áp 110kv Ba Khe và nhánh rẽ được triển khai thi công xây dựng ngày 12/3/2018 với quy mô: ĐZ 110kv: Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV dài khoản 4,676 km (tuyến đường dây một mạch dài 4,007 km và tuyến 3 mạch dài 0,668 km); Trạm biến áp 110kV: Xây dựng mới TBA Ba Khe với quy mô 2 máy biến áp trước mắt lắp 01 Máy biến áp 25 MVA – 110/35/22kv và các thiết bị trọn bộ theo thiết kế, máy biến áp được xem xét điều chuyển nội bộ NPC và hệ thống thông tin, SCADA (kết nối về trung tâm điều độ HTĐ Miền Bắc) theo quy định.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện tới hộ phụ tải cho khu vực huyện văn chấn và các khu vực lân cận, chống quá tải cho Trạm biến áp 110kv Nghĩa Lộ; Xóa điểm đấu nối chữ T tại nhánh rẽ Phù Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện; Tạo mối liên kết mạch vòng lưới điện 110kv trong khu vực, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực; Phù hợp với Quy hoạch phát triển của điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,