Máy biến áp 500kv tân uyên nâng công suất

Ngày 30/11 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công máy biến áp (MBA) AT5-220kV-250MVA Trạm biến áp 500kV Tân Uyên (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương),

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô lắp máy biến áp 220kV thứ hai (Máy biến áp AT5), điện áp 220/110/22kV, công suất 250MVA (tổng công suất toàn trạm sau khi thực hiện dự án là 1.400MVA). Phía 220 kV lắp đặt một ngăn đấu nối Máy biến áp 220/110/22 kV AT5. Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ đo lường cho Máy biến áp 220/110 kV thứ hai và các ngăn lộ lắp mới.

Công trình giúp tăng cường cung cấp điện cho phụ tải khu vực Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đồng thời, giúp tiêu thụ công suất phát ra từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thông qua các đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây, Sông Mây – Tân Uyên, Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên.