Máy biến áp 220kv Đóng điện thành công

Vào lúc 7h00 ngày 30/1/2019 tại Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang (xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện máy biến áp 220/110/22kV – 125 MVA và các thiết bị thuộc công trình “Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 tại Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang” – hoàn thành dự án “Lắp máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 220kV Hà Giang, Tuyên Quang, Bảo Thắng”.

máy biến áp 220kv
Máy biến áp 220kv

​Công trình Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 tại Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang có quy mô: Lắp đặt 1 máy biến áp tự ngẫu ba pha 220/110/22 kV – 125 MVA (AT1) tại TBA 220 kV Tuyên Quang, nâng tổng công suất Trạm lên thành 2 x 125 MVA;­ giai đoạn này cũng lắp đặt thiết bị cho 1 ngăn lộ tổng 220 kV máy biến áp AT2, thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 110 kV và 3 ngăn lộ đường dây 110 kV, chống sét van và biến điện áp phía ngoài trời 22 kV cho máy biến áp mới lắp đặt.

Trước đó, công trình Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 tại TBA 220 kV Bảo Thắng đã được đóng điện vào ngày 26/7/2018, công trình Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 tại TBA 220 kV Hà Giang đã được đóng điện vào ngày 28/11/2018.

Dự án “Lắp máy biến áp thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Hà Giang, Tuyên Quang, Bảo Thắng” là công trình năng lượng, cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 199,3 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư; NPMB thay mặt EVNNPT quản lý, điều hành thực hiện dự án; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế; Công ty TNHH Văn Thạch thi công xây dựng trạm; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt máy biến áp và vật tư thiết bị; Công ty CP Khảo sát thiết kế xây dựng công trình tư vấn giám sát lắp đặt vật tư thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh.

Việc hoàn thành dự án trên góp phần truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện trong khu vực lên lưới điện quốc gia, đảm bảo khả năng cung cấp điện an toàn và ổn định cho phụ tải khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai; tăng cường độ tin cậy và khả năng truyền tải của lưới điện quốc gia.​