Công đoàn Điện lực Việt Nam

Công đoàn Điện lực Việt Nam bầu bổ sung Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Lương Bá Thanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ỦyTập đoàn, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy Tập đoàn đã trúng cử Phó Chủ tịch Côn

công đoàn điện lực việt nam
Công đoàn Điện lực Việt Nam bầu bổ sung Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 – 2023

g đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 90%.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức ngày 25/12, tại Hà Nội, do ông Khuất Quang Mậu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/11/2018 về việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng Ủy Tập đoàn với các ban chuyên môn theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lương Bá Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy Tập đoàn, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy được Ban Thường vụ CĐ Điện lực Việt Nam khóa V giới thiệu, để Ban Chấp hành CĐ Điện lực Việt Nam khóa V bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Hội nghị, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc mừng ông Lương Bá Thanh đã được Ban Chấp hành CĐ Điện lực Việt Nam tín nhiệm bầu vào chức vụ mới, đồng thời tin tưởng ông Lương Bá Thanh sẽ hoàn thành trọng trách mới, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,