xây lắp điện cơ khí

Xây lắp điện-Đường dây tải điện

Xây lắp điện-Đường dây tải điện

Các công trình xây lắp điện của chúng tôi đã được các ban dự án đánh giá cao về chất lượng và độ an toàn.  chúng tôi đã thực hiện hoàn thành rất nhiều công trình xây lắp điện, tự động hóa, trong đó có một số công trình xây lắp điện trọng điểm trong lưới điện quốc gia, được EVN đánh giá cao về chất …