tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn giám sát công trình điện

Tư vấn giám sát công trình điện

Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình thi công và hoàn thành rất nhiều công trình trong lĩnh vực công nghiệp điện và tự động hóa xí nghiệp công nghiệp. Được chủ đầu tư đánh giá cao về tính kinh tế, khoa học, thẩm mỹ của công trình. Các công trình đi …