tiêu chuẩn máy biến áp khô

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực : TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Power transformers - Part 1: General Lời nói đầu Tiêu chuẩn máy biến áp gồm TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000); TCVN …