tiêu chuẩn máy biến áp điện lực miền trung

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực

Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực : TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Power transformers - Part 1: General Lời nói đầu Tiêu chuẩn máy biến áp gồm TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000); TCVN …

Máy biến áp điện lực-quy định chung

Máy biến áp điện lực-quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Máy biến áp điện lực và những quy định chung một số nội dung về an toàn máy biến áp, máy biến áp điện lực bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện, nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và …