thiết bị thí nghiệm giấy

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp

Thiết bị thí nghiệm máy biến áp : Các thiết bị công nghệ thí nghiệm máy biến áp của chúng tôi: - Thiết bị đo điện trở một chiều, tỉ số biến: - Thiết bị thí nghiệm máy biến áp TETTEX 2293 Do hãng Haefely Test AG-Thụy Sĩ sản xuất là thiết bị đo nhanh cho máy biến áp hay máy biến thế có công …