quy trình bảo dưỡng máy biến áp

Bảo dưỡng máy biến áp-biến thế

Bảo dưỡng máy biến áp-biến thế

Bảo dưỡng máy biến áp: Trong quá trình vận hành,máy biến áp cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động được ổn định cũng như gia tăng tuổi thọ của máy. Việc bảo dưỡng này được tiến hành định kỳ theo quy định (bảo dưỡng máy biến áp) đã được công bố của ngành điện. Ngoài ra đôi khi máy biến …