máy phát điện honda

Máy phát điện-Cách xử lý sự cố quá tải

Máy phát điện-Cách xử lý sự cố quá tải

Khả năng quá tải máy phát điện(MPĐ) (dòng điện stator và thời gian cho phép) theo quy trình vận hành máy phát điện và máy biến áp, soạn thảo trên cơ sở quy định của nhà chế tạo. Khi máy phát điện có cảnh báo quá tải, nhân viên vận hành xử lý như sau: Trưởng ca nhà máy điện: Xử lý quá …