máy biến áp điện lực hà nội

Máy biến áp điện lực-quy định chung

Máy biến áp điện lực-quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Máy biến áp điện lực và những quy định chung một số nội dung về an toàn máy biến áp, máy biến áp điện lực bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện, nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và …

Điện lực hà nội – hội thi cán bộ an toàn

Điện lực hà nội – hội thi cán bộ an toàn

Điện lực hà nội - hội thi cán bộ an toàn giỏi : Tổng công ty điện lực Hà Nội đã kết thúc hội thi cán bộ an toàn giỏi  vào sáng 21/9/2018. Với tổng số 17 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân, Công ty lưới điện cao thế Hà Nội đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đội vinh dự nhận cờ giấy …