Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Tuyển dụng phòng kế toán

Tuyển dụng phòng kế toán

Tuyển dụng phòng kế toán : Công ty cp chế tạo máy biến thế Đông Anh cần tuyển nhân viên, cụ thể như sau: - 02 Kế toán viên - 01 Chuyên viên thiết kế Máy biến áp - 02 Kỹ thuật viên Phân xưởng sản xuất - 05 Công nhân lắp ráp Máy biến áp - 05 Công nhân Quấn dây Máy biến áp - 05 …