quy trình xử lý sự cố máy biến áp

Xử lý sự cố máy biến áp-hướng dẫn quy trình

Xử lý sự cố máy biến áp-hướng dẫn quy trình

Xử lý sự cố máy biến áp Xử lý quá tải máy biến áp Nếu không có quy định riêng theo yêu cầu của nhà chế tạo, máy biến áp với mọi dạng làm mát, không phụ thuộc thời gian và trị số của dòng điện trước khi sự cố, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường làm mát, khi sự cố đều được phép quá …