phương pháp tính công suất máy biến áp

Công suất máy biến áp 3 pha

Công suất máy biến áp 3 pha

Công suất máy biến áp 3 pha Lựa chọn máy biến áp bao gồm lựa chọn số lượng, công suất, chủng loại, kiểu cách và các tính năng khác của máy biến áp. Số lượng máy biến áp đặt trong một trạm phụ thuộc vào độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải của trạm đó. Với phụ tải loại 1 là phụ tải quan …