Mã số thuế Công ty điện lực sơn la

Công ty điện lực sơn la-Dự án điện nông thôn

Công ty điện lực sơn la-Dự án điện nông thôn

Công ty điện lực sơn la-Dự án điện nông thôn giai đoạn 2016-2020 Ngày 12/1, tại bản Cang, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu, đóng điện các máy biến áp, trạm biến áp thuộc dự cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia …