Đoàn thanh niên evn

Đoàn thanh niên evn ứng dụng khcn

Đoàn thanh niên evn ứng dụng khcn

Đó là một trong những nhiệm vụ được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao cho Đoàn Thanh niên EVN tại buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, chiều 26/3, tại Hà Nội. Báo cáo Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên cho biết: …