Điện hoa hà nội

Điện lực Campuchia làm việc tại EVN

Điện lực Campuchia làm việc tại EVN

Ngày 12/9, tại Hà Nội, ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVN và ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đã tiếp đón, làm việc với ông Keo Rottanak - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Campuchia (EDC),qua một số điểm đấu nối khu vực biên …