đại hội là gì

Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đại biểu Hội Điện lực miền Bắc lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022 thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Hội Điện lực miền Bắc lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022 vừa long trọng tổ chức ngày 28/9/2018 tại Hà Nội. Đại hội với sự tham dự của ông Đặng Hùng – Chủ tịch hội Điện lực Việt Nam, ông Ngô Sơn …