Cơn bão số 3 gây sự cố trạm máy biến áp

Tính đến 15h00, ngày 03/8/2019, cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trên lưới điện trung và hạ áp tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình và Thanh Hóa đã có tổng số 87  lưới điện trung áp bị sự cố, 18 đường dây bị mất điện, 03 trạm 3 máy biến áp hư hỏng, 08 cột nghiêng; 138 cột  lưới điện hạ áp bị gãy, đổ, 21 cột nghiêng, 90m đường dây bị hỏng.

Trong đó, Hải Phòng có 13 ĐZ bị sự cố ảnh hưởng đến 82.665 khách hàng; Tại Quảng Ninh số đường dây bị ảnh hưởng là 19 ĐZ ảnh hưởng 41.233 khách hàng, 2 ĐZ vẫn còn mất điện, 3.676 khách hàng chưa có điện trở lại; Tại Hải Dương có 32 ĐZ bị sự cố, 4 ĐZ hiện đang mất điện, 16.570 khách hàng bị ảnh hưởng, 02 trạm 2 máy biến áp bị hư hỏng, 115 cột điện gãy đổ, 04 cột điện nghiêng; Bắc Giang có 14 đường dây trung áp sự cố, hiện có 04 đường dây mất điện, 03 cột điện gãy, đổ; Hòa Bình 08 ĐZ trung áp sự cố, 07 ĐZ mất điện, hư hỏng 01 trạm 1 máy

biến áp, 04 cột hạ áp bị nghiêng, ảnh hưởng đến  46. 908 có 28.208 đang mất điện.

Tất cả những đơn vị bị ảnh hưởng của bão nêu trên dự kiến khôi phục sự cố  vào tối ngày 3/8.

Tại Thanh Hóa có 8 cột điện trung áp bị nghiêng, 05 cột lưới điện hạ áp bị nghiêng, 1.155 khách hàng bị ảnh hưởng, dự kiến sẽ khôi phục vào ngày 4/8.

Hiện nay các Công ty Điện lực đang phối hợp tích cực với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, huy động nhân lực, vật lực và cố gắng nỗ lực, khắc phục sự cố  để khôi phục lại lưới điện cấp điện sớm nhất trở lại cho khách hàng.